Rólunk

Keress bennünket a Facebookon!

https://www.facebook.com/joszerencset.horgaszegyesulet

JÓ SZERENCSÉT HORGÁSZ EGYESÜLET

Elérhetőségek

 

 

Rólunk, célkitűzéseink!

 

A Jó Szerencsét Horgász Egyesület 1996 óta működik a Csepel-Szigetszentmiklósi kavicsbánya tavon.

 

Az elmúlt közel 23 év során számos problémával kellett megküzdeni, melyre a régebbi horgásztagok bizonyára jól emlékeznek, de nem a régi idők problémáival, vagy ép sikereivel akarunk foglalkozni, hanem azon elképzelésekkel, melyet hosszú távon az egyesületünk célként tűzött ki magának.

 

Célkitűzéseink főbb szempontjai a következők:

  • Elkezdtük honlapunk folyamatos „karbantartását” törekedve arra, hogy az aktuális hírek információk közvetlenül elérhetővé váljanak tagjaink és az érdeklődők számára. Bevezettük az e-mail szolgáltatásunkat, mellyel közvetlenül értesíthetjük tagjainkat az egyesületet érintő újdonságokról egyéb információkról, stb. Szeretnénk olyan honlapot működtetni, amely megbízható információval látja el az érdeklődőket, ezért ha valakinek van észrevétele, vagy javaslata a honlap szerkesztésével kapcsolatban, az javaslatát a honlapon található e-mail címen megteheti.

  • Hiszünk abban, hogy közös összefogással szebbé és biztonságosabbá tudjuk varázsolni környezetünket! Ennek érdekében közreműködünk és támogatunk minden olyan kezdeményezést, melyet ezen célok elérésében kezdeményeznek, legyen az akár civil kezdeményezés, vagy egyesületi. Ilyen esemény jelenleg is zajlik, mely a tó kamera rendszerének kiépítésén fáradozik, melyhez egyesületünk is felajánlotta anyagi és egyéb segítségét. A tisztább környezet érdekében tett kezdeményezést is támogattuk, melynek köszönhetően sikerült a tó egy részének megtisztítani a lerakott illegális szeméttől! A kamerának és a polgárok aktivitásának köszönhetően. Külön köszönetünket fejezzük ki két aktív Facebook csoportnak, az egyik a Kavicsos tó és környéke tisztaságáért, a másik a Csepeli kavicsos tó csoport. Mindkét csoport tagja aktívan járulnak hozzá egy élhetőbb környezet fenntartásáért, melyért külön köszönetünket fejezzük ki.

  • Nem csak a környezetünk hanem a horgászok igényei is kiemelt prioritással bírnak, de úgy gondoljuk a környezet kérdése és a horgászat csak szorosan együttműködve lehet hatékony. Ennek függvényében várunk minden olyan kezdeményezést, amely segíti a horgászaink igényeit kielégíteni. Gondolunk itt arra, hogy változatosabbá kellene tenni a tóban található halfaunát, egy élhetőbb környezetben. Tovább kell folytatni a tó tisztaságáért korábban tett kezdeményezést, mivel a tavunk zárt rendszerű, így nincs friss víz utánpótlás csak a természetes csapadékból, így kiemelt figyelmet kell fordítani a víz minőségére! Ebben is várjuk a tagság észrevételeit, javaslatait!

  • Természetesen mivel három horgász egyesület működik a tavunkon, prioritást élvez annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a három horgász egyesület közösen állapodjon meg alapvető kérdésekben. Ezért kezdeményezni fogjuk, hogy az egyesületek közös feltétel rendszer alapján végezzék tevékenységüket, egymással közösen összefogva! Úgy gondoljuk, ha a megállapodás létre jön a három egyesület között és az be is tartva együtt tudunk működni a tó érdekében, az igazi áttörés lenne a tó történetében! Részünkről a szándék adott az együttműködésre. Ha ez létrejön, beszélhetnénk közös telepítésről, halőrzésről, a tó tisztán tartásáról, egységes tórendről, egységes szabályok kialakításáról stb. Számos lehetőséget látunk abban, ha az összefogás valóban megvalósul, hiszen ha egy a cél, és egy az akarat, csak akkor lehetünk igazán hatékonyak és sikeresek! Egyéb esetben a sikerek csak részlegesek, de nem igazán hatékonyak!

  • Kezdeményezni fogjuk, hogy a tavon fogható halak bizonyos súly fölött már ne legyenek megtarthatóak! Ezt több szempontból is fontosnak tartjuk. Egyrészt ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy egy-egy termetesebb példány hány év alatt nő meg „kapitális méretűre, kicsi az esélye annak, hogy több horgász is átélhesse azt az élményt, amit egy nagy hal fárasztása okoz! Másrészt a kisebb termetű halak sokkal kevesebb szaporulatot produkálnak, mint a nagy testű példányok, ezzel viszont a természetes szaporulat esélyét csökkentjük.

  • Fokozni kívánjuk a halőri tevékenységet, annak érdekében, hogy a jogszabályt sértő, vagy nem az előírásoknak megfelelő horgászokat elriasszuk a tiltott, vagy nem megfelelő horgászattól akár feljelentés útján is. Ennek érdekében minden igénybe vehető eszközt be fogunk vetni! Nincs szükség olyan horgászra, aki a szabályokat semmibe véve „rabolja le a tavunkat”. Célunk a tó rendjének betartása és betartatása

  • Tisztában vagyunk azzal, hogy a tó tisztasága és rendben tartása, vagy a megfelelő horgászat biztosítása nem kis feladattal jár, ezért kérünk mindenkitől türelmet és megértést, de azon vagyunk, hogy a legmegfelelőbb megoldási lehetőségeket megtaláljuk és az Önök segítségével kivitelezzük! Sajnos előfordulnak olyan esetek, amikor a tavunkat, vagy környezetét szándékosan károsítják illegális partszakasz feltöltéssel, melybe ellenőrizetlenül kerülhet be minden -féle szemét, mérgező anyag, vagy szennyvíz a tóba! Történt már feljelentés hasonló ügyekben, ezért csak megerősíteni tudjuk, hogy ebben is a lehetőségeinkhez képest intézkedni fogunk, de ez csak az ÖNÖK közreműködésével valósítható meg!

  • Szeretnénk minden horgász társunknak felhívni a figyelmét arra, hogy az ÁLLAMI HORGÁSZJEGY ÉS FOGÁSI NAPLÓ pontos vezetése nélkül a horgászati tevékenység nem szabályos, ami esetenként súlyos büntetést vonhat maga után, mely a büntetés mellett akár kizárással is járhat, így mivel központosított az adminisztráció, a büntetés idejére nem fog tudni más egyesületnél sem engedélyt kiváltani, a büntetés letelte után lehet, hogy csak újabb vizsgával válhat ismét horgásszá!! Ezért felhívjuk a figyelmét minden horgász társunknak és napijegyes horgászoknak, hogy csak és kizárólag érvényes és szakszerűen vezetett horgász okiratot fogadnak el ellenőreink! Ha Ön olyan horgásztevékenységről szerez tudomást, mely nem a jogszabályi feltételek mellet zajlik, kérjük haladéktalanul jelezze halőreink felé, akik a szükséges intézkedéseket meg fogják tenni az esemény felszámolása érdekében. Kérjük Önöket tartsák be a HALGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A HALVÉDELEMRŐL szóló 2013. évi CII törvényt!

Reméljük, hogy egyetértenek az elképzeléseinkkel, távlati célkitűzéseinkkel, így közösen érhetjük el egy élhetőbb és szebb környezetet és horgászparadicsomot, mely mindenki számára igazi felüdülést hozhat!

Kérünk mindenkit, óvja védje környezetét! A megelőzés sokkal kevesebbe kerül mint a kár elhárítása!

 

Addig is görbüljön a bot!

 

Jó Szerencsét Horgász Egyesület vezetősége

 

SZABÁLYOK, FOGÁSI NAPLÓ

Tudni valók a fogási naplóról:
A halászati-horgászati törvény előírása szerint a területi engedélyes, a kifogott hal mennyiségéről és faj szerinti összetételéről fogási naplót köteles vezetni, amelynek alkalmasnak kell lennie a rendelet mellékletében felsorolt halfajok (ponty, csuka, süllő, kősüllő, harcsa, balin, angolna, pisztráng, márna, kecsege, amur, egyéb, összesen), halászati vízterületek szerint kifogott évenkénti mennyiségének megállapítására. A fogási naplóba minden megkezdett horgászati napot be kell jelölnie a horgásznak, még a tényleges horgászat megkezdése előtt! A rendelet szerint az engedélyes, a méretkorlátozás alá eső és megtartani kívánt halfajokat azonnal a kifogást követő leghamarabb, a méretkorlátozás alá nem tartozó halat a horgászat befejezése után köteles a naplóba bejegyezni. Fontos szabály a méret meghatározásánál, hogy a pontos mérést a hal szályától a farktőig kell mérni, nem a farokuszony végéig! A kifogott és megtartani kívánt halakat haltartó szákban tartani, csak a lehető legrövidebb ideig (néhány napig), lehetséges! A horgászkezelésű vizeken a " Horgászat Országos Szabályai " kimondja, hogy a méretkorlátozással védett halakat azonnal, tehát a horgászat folytatása előtt kell bejegyezni, mivel a törvény által méretkorlátozással védett halak fogható darabszám korlátozása csak így ellenőrizhető. A fogási naplót a horgászegyesületek bocsátják tagjaik rendelkezésére. A fogási naplókat a leadás után az egyesületek összesítik. Ha az egyesület saját vizet hasznosít, akkor igen fontos számára a saját tagjainak és területre látogató horgászoknak a vízterületen fogott zsákmányának pontos ismerete. Az egyesületi fogási statisztikák készítésénél a vízhasznosító és a vízzel nem rendelkező egyesületek több mint harminc kiemelt vízterületre vonatkozó fogási kigyűjtést is végeznek. A részletes egyesületi fogási statisztikák alapján készülnek el a megyei és területi szövetségeknél a térség összesítő statisztikái. Majd ezek alapján az országos összesítéseket követően nyílik mód az egyes nagy vizek (Balaton, Velencei-tó, nagy tározók, tavak, holtágak) fogásainak összesítésére és a kapott adatok értékelésére. A rendelet szerint a naplót az engedélyes, a tárgy évet követő év januárjában az egyesület befizetési napján köteles leadni, mivel a horgászati statisztikák elkészítése egyesületi, majd megyei, területi szövetségi szinten nem kis feladat és ezzel legkésőbb február második feléig, a törvény által előírt határidők betartása érdekében, minden esetben el kell készülni. A horgászszervezetek által kiadott napló a horgászatot szabályozó legfontosabb előírásokat is tartalmazza, a faj szerinti tilalmi idők határnapjait az éves naptárhoz igazítva. Készhez vétele után a horgásztagnak minden esetben érdemes áttanulmányozni annak érdekében, hogy az arra az évre vonatkozó tényleges előírásokról részletesen tájékozódjon. A fogási statisztikák alap és meghatározó adatokat nyújtanak a vizek hasznosítóinak Az egyesületek, a szövetségek halgazdálkodási tervük és ezen belül halasítási terveik elkészítésekor jelentős mértékben támaszkodnak a vízterület fogási adataira. Mindezekből következik, hogy az egyesületek vezetése a tagság figyelmét szinte minden közgyűlésen (vagy év végi körlevélben) felhívja a fogási napló megfelelő vezetésére, leadására, mely törvényi előírás ( a határidőre történő leadás az állami horgászjegy kiváltásának feltétele !) és a naplók összesítéséből készülő statisztikák meghatározó adatsorokat szolgáltatnak a vizek halasításához, így hatásuk van a halállományra, a fogásra és ezeken keresztül a vízterület hasznosítására, gazdálkodására.

A fogási naplót naprakészen a fentiek szerint mindig vezetni kell, mert a napló nem vezetése halvédelmi szabálysértési, vagy horgászati fegyelmi eljárást vonhat maga után.